Chiếnthuậtbóngđásân7(phần3):Sơđồ1-1-3-1và3-2-1

Chiếnthuậtbóngđásân7(phần3):Sơđồ1-1-3-1và3-2-1

Sau khi tìm hiểu về các sơ đồ 2-3-1 và 2-1-2-1, hôm nay chúng ta tiếp tục mổ sẻ sơ đồ 1-1-3-1 và sơ đồ hết sức quen thuộc với sân 7 ở Việt Nam là 3-2-1.