Tân binh tuyển Việt Nam trổ tài cắt tóc cho Đức Chinh đẹp như ngoài tiệm

Tân binh tuyển Việt Nam trổ tài cắt tóc cho Đức Chinh đẹp như ngoài tiệm

Tuyển Việt Nam đang phải thực hiện quy định sinh hoạt khép kín trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng