ESPN: Malaysia khởi đầu tốt nhưng gặp Việt Nam mới là bài test thực sự

ESPN: Malaysia khởi đầu tốt nhưng gặp Việt Nam mới là bài test thực sự

Cây viết nổi tiếng của tờ ESPN khẳng định đội tuyển Việt Nam mới là thử thách khó khăn cho Malaysia.