Trọng Đại chia tay CLB Viettel

Trọng Đại chia tay CLB Viettel

“Tạm biệt và cảm ơn chàng tiền vệ tài hoa Nguyễn Trọng Đại sau những năm tháng đã đóng góp cho Viett