Fan xót xa khi thấy Đình Trọng gầy “tóp” đi khi sang Hàn Quốc điều trị chấn thương

Fan xót xa khi thấy Đình Trọng gầy “tóp” đi khi sang Hàn Quốc điều trị chấn thương

Đình Trọng đã sang Hàn Quốc điều trị chấn thương từ ngày 10/1/2019. Chỉ 20 ngày sau khi đến xứ sở ki

Fan xót xa khi thấy Đình Trọng gầy “tóp” đi khi sang Hàn Quốc điều trị chấn thương

Fan xót xa khi thấy Đình Trọng gầy “tóp” đi khi sang Hàn Quốc điều trị chấn thương

Đình Trọng đã sang Hàn Quốc điều trị chấn thương từ ngày 10/1/2019. Chỉ 20 ngày sau khi đến xứ sở ki