Ngôi sao tuyển Thái Lan cãi tay đôi, doạ kiện CĐV vì bị chỉ trích vụ từ chối dự vòng loại World Cup

Ngôi sao tuyển Thái Lan cãi tay đôi, doạ kiện CĐV vì bị chỉ trích vụ từ chối dự vòng loại World Cup

Tất cả bắt nguồn từ quyết định xin rút lui khỏi danh sách đội tuyển Thái Lan tham dự vòng loại thứ h